چت روم
چت روم

تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | نویسنده : novin

عشق یعنی با تو خواندن از جنون
عشق یعنی سوختنها از درون
عشق یعنی سوختن تا ساختن
عشق یعنی عقل و دین را باختن
عشق یعنی دل تراشیدن ز گل
عشق یعنی گم شدن در باغ دل
عشق یعنی تو ملامت کن مرا
عشق یعنی می ستایم من تو را
عشق یعنی در پی تو در به در
عشق یعنی یک بیابان درد سر
عشق یعنی با تو آغاز سفر
عشق یعنی قلبی آماج خطر
عشق یعنی تو بران از خود مرا
عشق یعنی باز می خوانم تو را
عشق یعنی بگذری از آبرو
عشق یعنی کلبه های آرزو
عشق یعنی با تو گشتن هم کلام
عشق یعنی انتظار یک سلام
عشق یعنی دستهایی رو به دوست
عشق یعنی مرگ در راهت نکوست
عشق یعنی شاخه ای گل در سبد
عشق یعنی دل سپردن تا ابد
عشق یعنی سروهای سربلند
عشق یعنی خارها هم گل کنند
عشق یعنی تو بسوزانی مرا
عشق یعنی سایه بانم من تو را
عشق یعنی بشکنی قلب مرا
عشق یعنی می پرستم من تو را
عشق یعنی آن نخستین حرفها
عشق یعنی در میان برفها
عشق یعنی یاد آن روز نخست
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست
عشق یعنی تک درختی در کویر
عشق یعنی عاشقانی سر به زیر
عشق یعنی بگذری از هفت خان
عشق یعنی آرش و تیر و کمان 


تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | نویسنده : novin

روزگاریست همه عرض بدن میخواهن


              همه از دوست فقط چشم و دهن میخواهند


                                           دیوند ولی مثل پری میپوشند 


                                           گرگ هایی که لباس پدری میپوشند 


                                                انچه دیدند به مقیاس نظر میسنجند


                                       عشق را همه با دور کمر می سنجند


                            خب طبیعیست که یک روزه به پایان برسد 


                                    عشق های که سر پیچ خیابان برسد 


                                                     در خیابان چهره آرایش مکن 


                                             از جوانان سلب آسایش مکن


                                  زلف خود را از روسری بیرون مریز 


                                                  در مسیر چشم ها افسون مریز


                                                               یاد کن از آتش و وروز معاد 


                                                  طره گیسو را مده در دست باد


                                         خواهرم دیگر تو کودک نیستی 


                                              فاش تر گویم عروسک نیستی


                                                          خواهرم ای دختر ایران زمین 


                                               یک نظر عکس شهیدان را ببین

                                         


                                     خواهرم این لباس تنگ چیست 


                                           پوشش چسبان رنگارنگ چیست


                                                        خواهرم این قدر تنازی مکن 


                                          با اصول شرع لجبازی مکن


                                  در امور خویش سرگردان مشو 


                                         نوعروس چشم نامردان مشو
تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | نویسنده : novin
عشق یعنی انتظاروانتظار
عشق یعنی هر چه بینی عکس یار
عشق یعنی شب نخفتن تا سحر
عشق  یعنی سجده ها با چشم تر
عشق یعنی دیده بر در دوختن
عشق یعنی از فراقش سوختن
عشق یعنی سر به در آویختن
عشق یعنی اشک حسرت ریختن
عشق یعنی چون محمد پا به راه
عشق یعنی همچو یوسف قعرچاه
عشق یعنی لحظه های ناب ناب
عشق یعنی لحظه های التهاب
عشق یعنی گم شدن در کوی دوست
عشق یعنی هر چه در دل آرزوست
عشق یعنی یک تیمم یک نماز
عشق یعنی عالمی راز و نیاز
عشق یعنی یک تبسم یک نگاه
عشق یعنی تکیه گاه و جان پناه
عشق یعنی سوختن یا ساختن
عشق یعنی زندگی را باختن
عشق یعنی همچو من شیدا شدن
عشق یعنی قطره و دریا شدن
عشق یعنی مستی ودیوانگی
عشق یعنی با جهان بیگانگی
عشق یعنی با پرستو پر زدن
عشق یعنی آب بر آذر زدن
عشق یعنی سوزنی آه شبان
عشق یعنی معنی رنگین کمان
عشق یعنی شاعری دل سوخته
عشق یعنی آتشی افروخته
عشق یعنی با گلی گفتن سخن
عشق یعنی خون لاله بر چمن
عشق یعنی شعله بر خرمن زدن
عشق یعنی رسم دل بر هم زدن
عشق یعنی بیستون کندن به دست
عشق یعنی زاهد اما بت پرست
عشق یعنی یک شقایق غرق خون
عشق یعنی درد و محنت در درون
عشق یک تبلور یک سرود
عشق یعنی یک سلام و یک درود


تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | نویسنده : novin

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

در خرابات بگویید که هشیار کجاست

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش

کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاستتاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | نویسنده : novin
خبر به دورترین نقطه ی جهان برسد 
نخواست او به من خسته ؛ بی گمان ؛ برسد 
شکنجه بیشتر از اینکه پیش چشم خودت 
کسی که  سهم تو باشد، به دیگران برسد ؟ 
چه میکنی ؟ اگر او را خواستی 1 عمر 
براحتی کسی از راه ناگهان برسد 
رها کنی ؛ بروند؛ از دلت جدا باشد 
به آنکه دوست ترش داشته ؛ به آن برسد 
رها کنی ؛بروند؛ 2 تا پرنده شوند 
خبر به دورترین نقطه ی جهان برسد 
گلایه ای نکنی ؛ بغض خویش را بخوری 
که مبادا هق هق تو ؛ به گوششان برسد 
خدا کند که ...نه نفرین نمیکنم 
نکند به او که عاشقش بوده ام زیان برسد 
خدا کند که فقط این عشق از سرم برود 
خدا کند که فقط زود آن زمان برسد 


تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | نویسنده : novin

چشم تو

 ای از بهشت باز دری پیش چشم تو!

افسانه ای ست حور و پری پیش چشم تو

 

صورتگران چین همه انگار خوانده اند

زیباشناسی نظری پیش چشم تو

 

باید به جای نرگس و مستی بیاوریم

تصویرهای تازه تری پیش چشم تو

 

"زین آتش نهفته که در سینه ی من است"

خورشید، شعله... نه. شرری پیش چشم تو

 

هرشب ز چشم تو نظری چشم داشتیم

دارد دعای ما اثری پیش چشم تو؟

 

چیزی نداشتم که کنم پیشکش، به جز

دیوان شعر مختصری پیش چشم تو

 

 

حیران چشمت

 ای حُسن یوسف دکمه ی پیراهن تو

دل می شکوفد گل به گل از دامن تو

 

 جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست

گلگشت من دیدار سرو و سوسن تو

 

 آغاز فروردین چشمت ، مشهد من

شیراز من ، اردیبهشت دامن تو

 

هر اصفهانِ ابرویت نصف جهانم

خرمای خوزستانِ من خندیدن تو

 

من جز برای تو ، نمی خواهم خودم را

ای از همه من های من بهتر ، منِ تو

 

هرچیز و هر کس رو به سویی در نمازند

ای چشم های من ، نمازِ دیدنِ تو !

 

حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد

منظومه ی دل بر مدار روشنِ تو...تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | نویسنده : novin

چشم تو

 ای از بهشت باز دری پیش چشم تو!

افسانه ای ست حور و پری پیش چشم تو

 

صورتگران چین همه انگار خوانده اند

زیباشناسی نظری پیش چشم تو

 

باید به جای نرگس و مستی بیاوریم

تصویرهای تازه تری پیش چشم تو

 

"زین آتش نهفته که در سینه ی من است"

خورشید، شعله... نه. شرری پیش چشم تو

 

هرشب ز چشم تو نظری چشم داشتیم

دارد دعای ما اثری پیش چشم تو؟

 

چیزی نداشتم که کنم پیشکش، به جز

دیوان شعر مختصری پیش چشم تو

 

 

حیران چشمت

 ای حُسن یوسف دکمه ی پیراهن تو

دل می شکوفد گل به گل از دامن تو

 

 جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست

گلگشت من دیدار سرو و سوسن تو

 

 آغاز فروردین چشمت ، مشهد من

شیراز من ، اردیبهشت دامن تو

 

هر اصفهانِ ابرویت نصف جهانم

خرمای خوزستانِ من خندیدن تو

 

من جز برای تو ، نمی خواهم خودم را

ای از همه من های من بهتر ، منِ تو

 

هرچیز و هر کس رو به سویی در نمازند

ای چشم های من ، نمازِ دیدنِ تو !

 

حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد

منظومه ی دل بر مدار روشنِ تو...تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | نویسنده : novin

چشم تو

 ای از بهشت باز دری پیش چشم تو!

افسانه ای ست حور و پری پیش چشم تو

 

صورتگران چین همه انگار خوانده اند

زیباشناسی نظری پیش چشم تو

 

باید به جای نرگس و مستی بیاوریم

تصویرهای تازه تری پیش چشم تو

 

"زین آتش نهفته که در سینه ی من است"

خورشید، شعله... نه. شرری پیش چشم تو

 

هرشب ز چشم تو نظری چشم داشتیم

دارد دعای ما اثری پیش چشم تو؟

 

چیزی نداشتم که کنم پیشکش، به جز

دیوان شعر مختصری پیش چشم تو

 

 

حیران چشمت

 ای حُسن یوسف دکمه ی پیراهن تو

دل می شکوفد گل به گل از دامن تو

 

 جز در هوای تو مرا سیر و سفر نیست

گلگشت من دیدار سرو و سوسن تو

 

 آغاز فروردین چشمت ، مشهد من

شیراز من ، اردیبهشت دامن تو

 

هر اصفهانِ ابرویت نصف جهانم

خرمای خوزستانِ من خندیدن تو

 

من جز برای تو ، نمی خواهم خودم را

ای از همه من های من بهتر ، منِ تو

 

هرچیز و هر کس رو به سویی در نمازند

ای چشم های من ، نمازِ دیدنِ تو !

 

حیران و سرگردان چشمت تا ابد باد

منظومه ی دل بر مدار روشنِ تو...تاريخ : یکشنبه ششم مرداد 1392 | نویسنده : novin

 فقط بیا...

 

ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا

ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا بیا

 

از هجر روزم قیر شد دل چون کمان بد تیر شد

یعقوب مسکین پیر شد ای یوسف برنا بیا

 

ای موسی عمران که در سینه چه سیناهاستت

گاوی خدایی می‌کند از سینه سینا بیا

 

رخ زعفران رنگ آمدم خم داده چون چنگ آمدم

در گور تن تنگ آمدم ای جان باپهنا بیا

 

چشم محمد با نمت واشوق گفته در غمت

زان طره‌ای اندرهمت ای سر ارسلنا بیا

 

خورشید پیشت چون شفق ای برده از شاهان سبق

ای دیده بینا به حق وی سینه دانا بیا

 

ای جان تو و جان‌ها چو تن بی‌جان چه ارزد خود بدن

دل داده‌ام دیر است من تا جان دهم جانا بیا

 

تا برده‌ای دل را گرو شد کشت جانم در درو

اول تو ای دردا برو و آخر تو درمانا بیا

 

ای تو دوا و چاره‌ام نور دل صدپاره‌ام

اندر دل بیچاره‌ام چون غیر تو شد لا بیا

 

نشناختم قدر تو من تا چرخ می‌گوید ز فن

دی بر دلش تیری بزن دی بر سرش خارا بیا

 

ای قاب قوس مرتبت وان دولت بامکرمت

کس نیست شاها محرمت در قرب او ادنی بیا

 

ای خسرو مه وش بیا ای خوشتر از صد خوش بیا

ای آب و ای آتش بیا ای در و ای دریا بیا

 

مخدوم جانم شمس دین از جاهت ای روح الامین

تبریز چون عرش مکین از مسجد اقصی بیا

 

بی تو به سر نمی شود

بی همگان به سر شود بی‌تو به سر نمی‌شود

داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی‌شود

 

دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو

گوش طرب به دست تو بی‌تو به سر نمی‌شود

 

جان ز تو جوش می‌کند دل ز تو نوش می‌کند

عقل خروش می‌کند بی‌تو به سر نمی‌شود

 

خمر من و خمار من باغ من و بهار من

خواب من و قرار من بی‌تو به سر نمی‌شود

 

جاه و جلال من تویی ملکت و مال من تویی

آب زلال من تویی بی‌تو به سر نمی‌شود

 

گاه سوی وفا روی گاه سوی جفا روی

آن منی کجا روی بی‌تو به سر نمی‌شود

 

دل بنهند برکنی توبه کنند بشکنی

این همه خود تو می‌کنی بی‌تو به سر نمی‌شود

 

بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی

باغ ارم سقر شدی بی‌تو به سر نمی‌شود

 

گر تو سری قدم شوم ور تو کفی علم شوم

ور بروی عدم شوم بی‌تو به سر نمی‌شود

 

خواب مرا ببسته‌ای نقش مرا بشسته‌ای

وز همه‌ام گسسته‌ای بی‌تو به سر نمی‌شود

 

گر تو نباشی یار من گشت خراب کار من

مونس و غمگسار من بی‌تو به سر نمی‌شود

 

بی تو نه زندگی خوشم بی‌تو نه مردگی خوشم

سر ز غم تو چون کشم بی‌تو به سر نمی‌شود

 

هر چه بگویم ای سند نیست جدا ز نیک و بد

هم تو بگو به لطف خود بی‌تو به سر نمی‌شود

 تاريخ : سه شنبه یکم مرداد 1392 | نویسنده : novin
سفر کردی غروبی از کنارم
تو را ای کاش میشد ، باز دارم 
تو میگفتی که میآیی دوباره 
از آن روز دائما چشم انتظارم
اگر چه عاشق برفم بهار هم خوبست
بدان به خاطر تو انتظار هم خوبست 
دلم به خلوت تابوت رفت دلِ تنگم 
ولی برای دل من مزار هم خوبست

.

.

.

بدترین قسمت زندگی انتظار کشیدن است
و بهترین قسمت زندگی داشتن کسی است که ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد

.

.

.

.

من نمی دانستم ، که سر انجام چه آید به سرم ؟
تو مرا خوب نگر ، شاید اینبار ببینی که تو را منتظرم !

.

.

.

.

انتظارت چه زیباست وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادم
و تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی

.

.

.

سوز دلم نشنیدی و از بام قلبم پر زدی
رفتی تو از کوی من و بر قلب من خنجر زدی 
من ماندم و یک کوله بار از خاطره در خاطرم 
چشم انتظار بر درگهم شاید که روزی در زنی

.

.

.

مبادا نامی از عشق بر کوچه پس کوچه های قلبت بنویسی !!!
به جرم دوست داشتن محکوم به انتظار میشوی !

.

.

.

تمام روز و شب با بیقراری
به شوق روی تو بیدار هستم 
اگرچه بی غرورم زنده اما 
به شوق لحظۀ دیدار هستم

.

.

.

چقدر سخت است منتظر کسی باشی که هیچ وقت فکر آمدن نیست

.

.

.

هجوم خواب ها پلک مرا از پا نمی انداخت
چه شب هایی طلوعت را به جانم منتظر بودم

.

.

.

به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت
من به این معجزه ایمان دارم 
منتظر باید بود تا زمستان برود ، غنچه ها گل بکنند !

.

.

.

سکوت دردناک است اما در سکوت است که همه چیز شکل می گیرد
و در زندگی ما لحظه هایی هست که تنها کار ما باید انتظار کشیدن باشد

.

.

.

امشب دلم از آمدنت سرشار است
فانوس به دست کوچه دیدار است 
آنگونه تو را در انتظارم که اگر 
این چشم بخوابد ، آن یکی بیدار است

.

.

.

تا کی در انتظار میگذاری به زاریم ؟
بازآی بعد از اینهمه چشم انتظاریم

.

.

.

ای انتظار پس کی به پایان می‏رسی ؟

و چون به پایان رسی بی تو چگونه توانم زیست ؟

.

.

.

دلتنگ مباش ، من قلبم را سایه بان دلت کردم و چشمانم را در انتظار دیدنت

.

.

.

انتظار مثل دریا می مونه هر چقدر جلوتر میری عمیقتر میشهاسلایدر